مرنجاب تا سیازگه - کاروانسرای ابوزیدآباد - خودروی شخصی آفرود

مرنجاب تا سیازگه - کاروانسرای ابوزیدآباد - خودروی شخصی آفرود


| 2 روزه

در تور متین آباد همسفر با کلوت راهی جغرافیای کویری از جنس ماسه در حوالی نطنز اصفهان می‌شویم. کشف راز سکوت شب، زیرآسمان پرستاره‌ی کویر و عمق غربت و وهم شورانگیز طبیعت منطقه هر طبیعت‌گردی را مات و مبهوت خواهدکرد. سفر به مرنجاب، خاطراتی کم‌نظیر و به‌یادمادنی در ذهنمان ثبت خواهد کرد.


اجراهای مرنجاب تا سیازگه - کاروانسرای ابوزیدآباد - خودروی شخصی آفرود

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3417/3611 تکمیل
2 روزه