رویداد ترکمن صحرا - خانه بوم گردی - اتوبوس (25)VIP

رویداد ترکمن صحرا - خانه بوم گردی - اتوبوس (25)VIP


| 3.5 روزه

در رویداد گلستان، سفری خواهیم داشت به سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌های ناب ترکمن. منطقه‌ای پررمز و راز و شگفت‌انگیز که قامت سبز درختان انبوه و عظمت و شکوه دشت‌های پهناور آن تا همیشه‌ی تاریخ، بزرگی زنان و مردان این خطه از ایران زیبا را به‌یادها خواهد سپرد و خاطره‌ی عزت و سخت‌کوشی آنان را زنده خواهد کرد.


اجراهای رویداد ترکمن صحرا - خانه بوم گردی - اتوبوس (25)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3328/3578 تکمیل
3.5 روزه