ییلاقات اسالم - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود

ییلاقات اسالم - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود


| 3 روزه

در تور سافاری جنگل های اسالم، عازم ییلاقی جذاب و خیال‌انگیز در حوالی منجیل می‌شویم. لذت راه‌پیمایی و کشف راز عمیق جنگل در منطقه‌ی اسالم، خاطرات سفر به این جغرافیای وهم‌آلود را در ذهن و فکر ما ثبت و ضبط می‌کند.


اجراهای ییلاقات اسالم - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/3572 تکمیل
3 روزه