صعود و شب مانی توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند

صعود و شب مانی توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند


| 2 روزه

آمادگی بدنی کافی، نخستین شرط لازم برای صعود به قلۀ دماوند است. از این رو شرکت آفتاب کلوت به رویه هر سال، برنامه‌های پیش نیاز صعودی ایمن و راحت‌تر به قله‌ی زیبای دماوند را فراهم کرده است. لازم به ذکر است، شرکت در این پیش برنامه‌ها، برای کوهنوردان عزیز الزامی می‌باشد. قله توچال یکی دیگر از پیش نیازهای صعود به دماوند به شمار می‌رود که با توجه به برنامه‌ریزی، برای کمپ و شب مانی و هم هوایی در این منطقه، کوهنوردان بهترین فرصت برای آخرین جلسه توجیهی توسط راهنمای تخصصی کوهستان، قبل از صعود را خواهند داشت. این قله با ارتفاع 3963 متر از سطح دریا در استان تهران، واقع شده است. که از پر رفت و آمدترین قله‌های استان تهران به شمار می‌رود.


اجراهای صعود و شب مانی توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407/3561 تکمیل
2 روزه
3407/3951/5759 موجود
3 روزه 1402-12-17 1402-12-19
3407/5786/5788 موجود
16 روزه 1402-12-28 1403-01-15
3407/3561/5789 موجود
2 روزه 1402-12-24 1402-12-25
3407/5791/5792 موجود
1 روزه 1402-12-17 1402-12-17