سافاری هیکوه - خودروی سواری (غیر آفرود)

سافاری هیکوه - خودروی سواری (غیر آفرود)


| 2 روزه

در تور اکوسافاری اوپرت همسفر با کلوت به مقصدی مهیج در مرز سمنان و مازندران می‌رویم. جغرافیایی حیرت‌انگیز و رویایی که لذت جنگل و کوه و بیابان را هم‌زمان و کنار هم خواهیم داشت. دیدار و هم‌نشینی با طبیعتی شگفت که روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در بخشی از جغرافیای سبز پهنه‌ی ایران‌زمین هستند.


اجراهای سافاری هیکوه - خودروی سواری (غیر آفرود)

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/3557 تکمیل
2 روزه
3405/3638/3640 موجود
3 روزه 1399-11-08 1399-11-10
3405/3641/3642 موجود
3 روزه 1399-11-08 1399-11-10