طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP

طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP


| 3.5 روزه

در تور طبس و کال جنی، گذری خواهیم‌داشت بر کویر مرکزی ایران، شهری باستانی با نام تبس یا همان طبس، در خراسان بزرگ! نامی که کنایه‌ای از فراوانی تب و گرما در این جغرافیای کویری سرسبز است. در منطقه‌ی طبس به دیدار دره‌ی مخوف کال جنی، تنگه‌ی مرتضی‌علی، روستای خرو، طاق‌بند شاه عباسی، روستای ازمیغان، شالیزارهای روستا، باغ گلشن طبس، کویر طبقه، دریاچه‌ی نمک خور و بیابانک و تپه‌های شنی کویر خواهیم رفت.


اجراهای طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3417/3514 تکمیل
3.5 روزه
3417/3511/3519 موجود
4.5 روزه 1399-12-05 1399-12-08
3417/3511/3520 موجود
4.5 روزه 1400-01-01 1400-01-04
3417/3418/3526 موجود
3.5 روزه 1399-11-21 1399-11-24
3417/3418/3528 موجود
3.5 روزه 1400-01-01 1400-01-04
3417/3418/3529 موجود
3.5 روزه 1400-01-10 1400-01-13
3417/3514/3533 موجود
3.5 روزه 1399-11-21 1399-11-24
3417/3514/3534 موجود
3.5 روزه 1399-12-19 1399-12-22
3417/3514/3535 موجود
3.5 روزه 1400-01-08 1400-01-11
3417/3513/3540 موجود
3 روزه 1399-12-06 1399-12-08
3417/3512/3632 تکمیل
3 روزه 1399-11-08 1399-11-10
3417/3512/3633 تکمیل
3 روزه 1399-11-15 1399-11-17