کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP

کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP


| 3 روزه

در تور یزد، همسفر با کلوت راهی دیار قنات و قنوت و قناعت می‌شویم. قبل از ورود به یزد در بافت قدیم روستای خرانق به بازدید از قلعه‌ی منارجنبان و سپس زیارتگاه چک چک می‌رویم. گشت‌وگذار در کویر شگفت‌انگیز کاراکال و تماشای دیدنی‌های یزد، اولین شهرخشتی جهان، خاطرات سفرمان را دل‌انگیز خواهد کرد.


اجراهای کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3417/3513 تکمیل
3 روزه
3417/3511/3519 موجود
4.5 روزه 1399-12-05 1399-12-08
3417/3511/3520 موجود
4.5 روزه 1400-01-01 1400-01-04
3417/3418/3526 موجود
3.5 روزه 1399-11-21 1399-11-24
3417/3418/3528 موجود
3.5 روزه 1400-01-01 1400-01-04
3417/3418/3529 موجود
3.5 روزه 1400-01-10 1400-01-13
3417/3514/3533 موجود
3.5 روزه 1399-11-21 1399-11-24
3417/3514/3534 موجود
3.5 روزه 1399-12-19 1399-12-22
3417/3514/3535 موجود
3.5 روزه 1400-01-08 1400-01-11
3417/3513/3540 موجود
3 روزه 1399-12-06 1399-12-08
3417/3512/3631 موجود
3 روزه 1399-11-01 1399-11-03
3417/3512/3632 موجود
3 روزه 1399-11-08 1399-11-10
3417/3512/3633 موجود
3 روزه 1399-11-15 1399-11-17