دامنه های درفک

دامنه های درفک


| 1 روزه

تورهای یوگا در طبیعت، سبک نوینی از طبیعتگردی در دنیای مدرن امروزی هستند. پرورش روح و جسم برای رسیدن به آرامش و افزایش تمرکز فکری از اهداف اصلی یوگاست. این‌بار همسفر با کلوت، تور یوگا در طبیعت را برای خلق یک تجربه‌ی نو خاطره می‌کنیم.


اجراهای دامنه های درفک

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3456/3457 تکمیل
1 روزه