رکاب زنی جنگل های انجیلی

رکاب زنی جنگل های انجیلی


| 1 روزه

در تور دوچرخه‌سواری جنگلی، همسفر با کلوت این‌بار در جست‌وجوی یک هیجان تر و تازه عازم یک رکاب‌زنی در عمق جنگل‌های انجیلی می‌شویم تا حضور در طبیعت را به‌گونه‌ای دیگر تجربه کنیم. نشاط، سرگرمی و هیجان عناصر منحصربه‌فردی هستند که لذت طبیعت‌گردی را به اوج می‌رسانند.


اجراهای رکاب زنی جنگل های انجیلی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3438/3440 تکمیل
1 روزه