رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP

رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP


| 5.5 روزه

در تور رویداد بوشهر به سواحل نیلگون خلیجی خواهیم رفت که هرگوشه از ساحل تماشایی آن آب و رنگی  ویژه دارد. لذت قدم‌زدن روی سواحل بکر خلیج نایبند، روستاگردی و بازدید از تاریخ کهن سرزمین سیراف و بوشهر را پیوند می‌زنیم به هم‌نشینی با عشایر قشقایی و میهمانی در چادرهای عشایری زیر آسمان پرستاره و خاطره‌ای به‌یادماندنی را ثبت خواهیم کرد.


اجراهای رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3425/3426 تکمیل
5.5 روزه