رویداد دشت سوسن - اقامتگاه بوم گردی/کمپ لوکس/هتل سنتی - اتوبوس(25)VIP

رویداد دشت سوسن - اقامتگاه بوم گردی/کمپ لوکس/هتل سنتی - اتوبوس(25)VIP


| 5.5 روزه

در تور دشت سوسن، رویداد خوزستان، ایذه، شوشتر  با سفر به دشت سوسن و دامنه‌های زردکوه از حضور در طبیعت کم‌نظیر و مناظر سرسبز و شاداب منطقه‌ی خوزستان، سرشار از طراوت و شور می‌شویم و باتجربه‌ی اوج هیجان در رفتینگ خاطرات سفر را مانا و ماندگار می‌کنیم. 


اجراهای رویداد دشت سوسن - اقامتگاه بوم گردی/کمپ لوکس/هتل سنتی - اتوبوس(25)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3421/3423 تکمیل
5.5 روزه