بوشهر - هتل*4 - پرواز

بوشهر - هتل*4 - پرواز


| 3 روزه

در تور بوشهر و سیراف به سواحل نیلگون خلیجی خواهیم رفت که هرگوشه از ساحل تماشایی آن آب و رنگی  ویژه دارد. لذت قدم‌زدن روی سواحل بکر ماسه‌ای و تجربه‌ی بازدید از تاریخ کهن این سرزمین خواستنی که گوشه‌ای از آن در عمارت دهدشتی، عمارت کازرونی، مدرسه‌ی سعادت بوشهر و موزه‌ی رئیسعلی و بخشی دیگر در بندر تاریخی و قلعه‌ی سیراف و سیستم آبرسانی دوره ساسانی جلوه‌گری می‌کند.


اجراهای بوشهر - هتل*4 - پرواز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3412/3415 تکمیل
3 روزه