صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP

صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP


| 3.5 روزه

در تور سبلان، عازم پیمایشی جذاب به‌سمت دومین قله‌ی مرتفع ایران می‌شویم. قله‌ی سبلان با ارتفاعی در حدود 4811 متر از سطح دریا در شمال غرب ایران و در استان اردبیل واقع شده است. اطراف این آتشفشان خاموش، چشمه‌های آب‌گرم فراوانی وجود دارد که بر جذابیت و زیبایی این منطقه برای صعود افزوده است.


اجراهای صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407/3408 تکمیل
3.5 روزه
3407/3410/3741 موجود
3 روزه 1400-05-27 1400-05-29
3407/3566/3751 موجود
1400-06-03 1400-06-05
3407/3752/3753 موجود
1.5 روزه 1400-05-14 1400-05-15
3407/3759/3760 موجود
1 روزه 1400-05-29 1400-05-29