صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP

صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP


| 3.5 روزه

در تور سبلان، عازم پیمایشی جذاب به‌سمت دومین قله‌ی مرتفع ایران می‌شویم. قله‌ی سبلان با ارتفاعی در حدود 4811 متر از سطح دریا در شمال غرب ایران و در استان اردبیل واقع شده است. اطراف این آتشفشان خاموش، چشمه‌های آب‌گرم فراوانی وجود دارد که بر جذابیت و زیبایی این منطقه برای صعود افزوده است.


اجراهای صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407/3408 تکمیل
3.5 روزه
3407/3410/3740 موجود
3 روزه 1400-05-06 1400-05-08
3407/3410/3741 موجود
3 روزه 1400-05-27 1400-05-29
3407/3408/3742 موجود
3.5 روزه 1400-04-16 1400-04-18
3407/3561/3746 موجود
2 روزه 1400-04-31 1400-05-01
3407/3561/3747 موجود
2 روزه 1400-05-21 1400-05-22
3407/3559/3748 موجود
1 روزه 1400-03-28 1400-03-28
3407/3559/3749 موجود
1 روزه 1400-04-25 1400-04-25
3407/3445/3750 موجود
1 روزه 1400-03-21 1400-03-21
3407/3566/3751 موجود
1400-06-03 1400-06-05
3407/3752/3753 موجود
1.5 روزه 1400-05-14 1400-05-15
3407/3757/3758 موجود
2 روزه 1400-04-03 1400-04-04
3407/3759/3760 موجود
1 روزه 1400-05-29 1400-05-29
3407/3761/3762 موجود
1 روزه 1400-04-11 1400-04-11