دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP

دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP


| 2.5 روزه

در تور دریاچه‌ی چورت و باداب سورت به تماشای گوشه‌ای کم‌نظیر از طبیعت رنگارنگِ ایرانِ زیبا می‌ر‌ویم. خاطره‌ای به‌یادماندنی را کنار چشمه‌های پلکانی و رنگی باداب‌سورت ثبت می‌کنیم و با جاذبه‌های شگفت‌انگیز این منطقه‌ی رویایی عکس یادگاری می‌گیریم و سرمست از لذت تجربه‌های نو به شهرمان بازمی‌گردیم.


اجراهای دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3391/3394 تکمیل
2.5 روزه