ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP

ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP


| 2 روزه

در تور ماسال، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ییلاق سوئه چاله و منطقه‌ی  اولسبلنگاه در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین است.


اجراهای ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920/3378 تکمیل
2 روزه
1920/3378/3386 موجود
2 روزه 1400-03-14 1400-03-15
1920/3366/3390 موجود
2.5 روزه 1400-03-13 1400-03-15
1920/3581/3722 موجود
2 روزه 1400-02-02 1400-02-03