ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP

ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP


| 2.5 روزه

در تور ییلاق جواهردشت، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر برفراز ارتفاعات سماموس تجربه می‌کنیم. به دیدار درختانی انبوه و شگفت خواهیم رفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین هستند.


اجراهای ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920/3366 تکمیل
2.5 روزه
1920/3378/3386 موجود
2 روزه 1400-03-14 1400-03-15
1920/3366/3390 موجود
2.5 روزه 1400-03-13 1400-03-15
1920/3581/3722 موجود
2 روزه 1400-02-02 1400-02-03