شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP

شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP


| 3 روزه

در تور تنگ شیرز تا دره‌ خزینه، همسفر با کلوت راهی لرستان، سرزمین آبشارها می‌شویم. طراوت آبشارهای گریت و سرکانه ما را آماده‌ی گشت‌وگذار در تنگ شیرز و مناره‌ی خدا خواهد کرد. کهن‌دژ فلک‌الافلاک و دره خزینه، خاطرات سفر به سرزمین لرستان را در خاطرمان ثبت و ضبط خواهد کرد.


اجراهای شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
410/3173 تکمیل
3 روزه
410/3173/3374 موجود
3 روزه 1400-02-14 1400-02-16