تیمفو - پوناخا - پارو

تیمفو - پوناخا - پارو


| 8 روزه

در تور بوتان همسفر با کلوت در تیمفو به بازدید از معبد تاچوگ لاخانگ می‌رویم و گشت‌وگذاری در اطراف رودخانه و پل زنجیره‌ای، مجسمه‌ی بودا، موزه‌ی نساجی و بازارچه‌ی سبزیجات خواهیم داشت. در ادامه‌ی سفر  راهی پوناخا می‌شویم و دیدار از پوناخا دزونگ، روستای زیبای کابسا، رودخانه‌ی موخو و معابد دزونگ و دروخیال دزونگ، صومعه‌ی تاکشانگ یا همان آشیانه‌ی ببر در پارو برنامه‌ی بعدی ما خواهد بود.  


اجراهای تیمفو - پوناخا - پارو

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3153/3154 تکمیل
8 روزه