کویر مصر

کویر مصر


| 3.5 روزه

همقدم با کلوت در سفر به کویر مصر، تجربه‌ای خواستنی و ناب خواهیم داشت از هم‌زادپنداری ما با نیاکانمان در پیاده‌روی و شترسواری‌ در عمق کویر و کشف راز ستارگان در آسمان پرستاره‌ی این نقطه از سرزمین چهارفصل ایران.


اجراهای کویر مصر

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
در حال حاضر اجرایی برای این تور موجود نمی باشد .