نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا

نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا


| 7 روزه

در تور نوار ساحلی خلیج فارس، همسفر با کلوت راهی نوار ساحلی خلیج می‌شویم و از بندرعباس تا عسلویه نقطه به نقطه، خاک پاک جغرافیای جنوب غرب را زیر پا می‌گذاریم و سواحل کم‌نظیر بندرلنگه، بندر کنگ، هندورابی، لاوان، مقام، سیراف، خلیج نای‌بند و عسلویه را به تماشا می‌نشینیم و در این بین لذت یک شب کمپ ساحلی را در خاطراتمان ثبت می‌کنیم.  


اجراهای نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3121/3123 تکمیل
7 روزه