کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری

کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری


| 4 روزه

تور شهداد و سفر به سرزمین کلوت‌ها در شهر خیال‌انگیز لوت، مقصد بسیاری از کویرنوردانی‌ست که افسون کویر آن‌ها را به پهنه‌ی عظیم کرمان می‌کشاند. عمق سکوت کویر و هنر حیرت‌انگیز خالق در آفرینش طبیعتی شگرف در ساخت و پرداخت نبکاها یا همان گلدان‌های کویر، تپه ماهورهای ماسه‌ای و شن‌های روان و رود شگفت‌انگیز شور از تجربه‌های دلنشین و بکر هر آدمی‌زاده‌ای‌ست که خود را در میانه‌ی لوت بی‌انتها می‌بیند.


اجراهای کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
84/3088 تکمیل
4 روزه
84/4575/4576 موجود
4 روزه 1401-11-12 1401-11-15
84/4575/4577 موجود
4 روزه 1401-11-19 1401-11-22