دور هند

دور هند


| 12 روزه

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر جغرافیای پنج شهر دیدنی و مهیج. بمبئی،گوا و مثلث سبز دهلی، آگرا و جیپور؛ با دیدار از دروازه‌ی هند و جاده‌ی گردنبند ملکه و ثبت خاطره‌ی بنای شکوهمند تاج محل، خاطرات این سفر دلنشین را مانا و ماندگار خواهیم کرد.     


اجراهای دور هند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/3076 تکمیل
12 روزه
138/4263/4264 سرینگر-سونامرگ-پهلگان موجود
8 روز 1401-05-14 1401-05-22