دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*

دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*


| 5 روزه

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153/3032 تکمیل
5 روزه