جنگل راش - پیاده‌روی

جنگل راش - پیاده‌روی


| 1 روزه

در تور جنگل راش، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن جنگل‌های راش خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌های راش از تجربه‌های بکرِ گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای جنگل راش - پیاده‌روی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
514/3024 تکمیل
1 روزه