دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*

دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*


| 5 روزه

در تور باکو، نگین سبز قفقاز، راهی سفری خواهیم شد به سرزمینی سبز از جنس وطن با آداب و رسومی مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی ایران و آذربایجان است. پیاده‌روی در دامنه‌های تالش و تجربه‌ی آب‌درمانی در مدیکال هتل آذربایجان، مقدمه‌ای بر میزبانی مردمانِ کهن‌دیار باکو خواهدبود. مقبره‌ی حیدر علی‎‌اف، برج سه‌شعله، بام باکو و آتشگاه از دیدنی‌ترین‌هایی خواهیم بود که به بازدید آن‌ها می‌رویم.


اجراهای دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153/3019 تکمیل
5 روزه