ابیانه - متین‌آباد

ابیانه - متین‌آباد


| 2 روزه

در تور متین آباد همسفر با کلوت راهی جغرافیای کویری از جنس ماسه در حوالی نطنز اصفهان می‌شویم. کشف راز سکوت شب، زیرآسمان پرستاره‌ی کویر و عمق غربت و وهم شورانگیز طبیعت منطقه هر طبیعت‌گردی را مات و مبهوت خواهدکرد. سفر به متین‌آباد، خاطراتی کم‌نظیر و به‌یادمادنی در ذهنمان ثبت خواهد کرد.


اجراهای ابیانه - متین‌آباد

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
2986/2998 تکمیل
2 روزه