تور صربستان

تور صربستان


تور 8 روز و 7 شب بلگراد، صربستان | 8روز و 7 شب

بازدید از کشور زیبای صربستان و شهر دیدنی بلگراد.


اجراهای تور صربستان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
28/29 تور 8 روز و 7 شب بلگراد، صربستان تکمیل
8روز و 7 شب 1397-01-30 1397-02-06