زوریخ - برلین

زوریخ - برلین


| 7 روزه

همسفر با کلوت راهی تور سوئیس آلمان می‌شویم. سفری به قلب اروپا و تماشای طبیعت اطراف آبشارهای راین و شهرگردی در زوریخ و بافت قدیم برن زیبا که در فهرست یونسکو ثبت شده است. مقصد بعدی، شهر برلین و بازدید از موزه‌ها و ابنیه‌ی باشکوه تاریخی هم‌چون دروازه‌ی برندنزبرگ، یادبود هولوکاست، پناهگاه هیتلر و دیوار برلین خواهد بود.


اجراهای زوریخ - برلین

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
2883/2884 تکمیل
7 روزه