تور باکو زمینی | ویژه‌ سال نو میلادی

تور باکو زمینی | ویژه‌ سال نو میلادی


| 5 روزه

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای تور باکو زمینی | ویژه‌ سال نو میلادی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153/2842 تکمیل
5 روزه