تور قشم و هرمز

تور قشم و هرمز


اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - عجایب هفتگانه | 5.5 روزه

در تور قشم و هرمز، بر جغرافیای شگفت‌انگیز جزایری از ایران پا می‌گذاریم که تجربه‌ای ماندگار از سفر را رقم خواهد زد. قشم، بزرگ‌ترین خشکیِ خلیجِ همیشه پارس و جزیره‌ای بکر و خواستنی در پهنه‌ی این خلیج است که زیبایی‌های دلنشین آن از جنگل‌های حرا و پرنده هاي بومي و مهاجر گرفته تا معماري بومي لافت،  شهر بادگيرها، چاه‌های تل آو(طلا) و دره‌ی ستاره‌ها، تنگه‌ی چاه‌كوه و كارگاه لنج‌سازي و سفر به جزيره‌ی هنگام و هرمز مناظر خواستنی این منطقه را تکمیل می‌کنند. اقامت این تور قشم و هرمز در اقامتگاه سنتی در منطقه‌ی قشم خواهد بود که لذت اقامت در فضایی بومی و متناسب با سنت‌های مردم خونگرم منطقه‌ی قشم در استان هرمزگان را فراهم خواهد کرد.


اجراهای تور قشم و هرمز

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
107/1737/281 اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - عجایب هفتگانه تکمیل
5.5 روزه 1397-12-28 1398-01-03
107/1761/1764 اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه موجود
5.5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/1765/1768 هتل - قطار - عجایب هفتگانه موجود
5.5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/1765/2107 تکمیل
5.5 روزه 1398-08-02 1398-08-06
107/1765/2108 تکمیل
5.5 روزه 1398-09-26 1398-09-30
107/1765/2109 تکمیل
5.5 روزه 1398-11-07 1398-11-11
107/1765/2110 تکمیل
5.5 روزه 1398-11-21 1398-11-25
107/1761/2111 قشم و هرمز تکمیل
5.5 روزه 1398-08-02 1398-08-06
107/1761/2112 قشم و هرمز تکمیل
5.5 روزه 1398-08-13 1398-08-17
107/1761/2113 قشم و هرمز تکمیل
5.5 روزه 1398-09-26 1398-09-30
107/1761/2114 قشم و هرمز تکمیل
5.5 روزه 1398-11-07 1398-11-11
107/1761/2115 قشم و هرمز تکمیل
5.5 روزه 1398-11-21 1398-11-25
107/2116/2117 تکمیل
5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/2116/2118 تکمیل
5 روزه 1398-08-03 1398-08-07
107/2116/2119 تکمیل
5 روزه 1398-09-26 1398-09-30
107/2116/2120 تکمیل
5 روزه 1398-11-21 1398-11-25
107/2121/2122 تکمیل
5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/2121/2123 تکمیل
5 روزه 1398-08-03 1398-08-07
107/2121/2124 تکمیل
5 روزه 1398-09-26 1398-09-30
107/2128/2129 تکمیل
6 روزه 1398-07-23 1398-07-28
107/2128/2130 تکمیل
6 روزه 1398-08-02 1398-08-07
107/2131/2132 تکمیل
4 روزه 1398-07-24 1398-07-27
107/2131/2133 تکمیل
4 روزه 1398-08-07 1398-08-10
107/2131/2134 تکمیل
4 روزه 1398-10-17 1398-10-20
107/2131/2135 تکمیل
4 روزه 1398-11-22 1398-11-25