آنکارا - کاپادوکیا

آنکارا - کاپادوکیا


| 6 روزه

تور ترکیه؛ راهیِ دو شهر زیبای آنکارا و کاپادوکیا در ترکیه می‌شویم. جاذبه‌های گردشگریِ تور ترکیه در آنکارا و شهر خیال‌انگیز کاپادوکیا زیبایی‌های کشور ترکیه را مقابل چشم‌هایمان خواهد آورد.


اجراهای آنکارا - کاپادوکیا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
777/2740 تکمیل
6 روزه
777/1605/2773 موجود
8 روزه 1399-12-28 1400-01-06
777/1605/3624 موجود
8 روزه 1400-01-06 1400-01-13