کویر سیازگِه

کویر سیازگِه


| 2 روزه

در تور کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینیِ نوش‌اباد، به طبیعت بکر کویر قدم خواهیم گذاشت. بازدید از جاذبه‌های تاریخیِ ابوزیدآباد مانند کاروانسرای شاه‌‌عباسی و طبیعتِ زیبای منطقه‌ی چال عروس، سفرمان را خاطره‌انگیز خواهد کرد. در ادامه به شهر زیرزمینیِ نوش‌آباد رفته و این شهر عجیب و در نوعِ خود دیدنی را به شکل ماجراجویانه کندوکاو می‌کنیم.


اجراهای کویر سیازگِه

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
2705/2706 تکمیل
2 روزه