افسون کویر - اقامتگاه آتشونی و کاریز - اتوبوس VIP

افسون کویر - اقامتگاه آتشونی و کاریز - اتوبوس VIP


| 3.5 روزه

هم‌قدم با کلوت در تور کویر مصر، تجربه‌ای ناب خواهیم داشت از هم‌زادپنداری با نیاکانمان در پیاده‌روی و شترسواری‌ در طبیعت زیبا و پر رمز و راز كوير و کشف راز ستارگان در آسمان پرستاره‌ی این نقطه از سرزمین چهارفصل ایران. سپس تجربه‌ی قدم‌زدن در شن‌های روان و تماشای نخلستان‌ را همراه با بازدید از فرهنگ و معماری كويری در شهرها و آبادیهای خور و بيابانك، مصر، موزه‌ی پیرنیا و مسجد جامع نایین به‌خاطر می‌سپاریم.  


اجراهای افسون کویر - اقامتگاه آتشونی و کاریز - اتوبوس VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
315/2656 تکمیل
3.5 روزه