دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)

دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)


| 8 روز

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و مثلث سبز و رویایی شهرهای آگرا، جیپور و دهلی تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.


اجراهای دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/2630 تکمیل
8 روز
138/1139/2626 موجود
8 روز 1401-07-08 1401-07-16
138/1139/2763 موجود
8 روزه 1401-07-01 1401-07-09