ییلاق سردگاه - کمپ - شهریور 98

ییلاق سردگاه - کمپ - شهریور 98


| 2 روزه

در تور ییلاق سردگاه، عازم ییلاقی رویایی و خیال‌انگیز در منجیل می‌شویم. لذت راه‌پیمایی و کشف راز عمیق جنگل‌های حیرت‌انگیز در منطقه‌ی سردگاه، خاطرات سفر به این جغرافیای وهم‌آلود را در ذهن و فکر ما مانا و ماندگار می‌کند.


اجراهای ییلاق سردگاه - کمپ - شهریور 98

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920/2454 تکمیل
2 روزه