ییلاق سردگاه - کمپ - شهریور 98

ییلاق سردگاه - کمپ - شهریور 98


| 2 روزه

در تور ییلاق سردگاه، عازم ییلاقی رویایی و خیال‌انگیز در منجیل می‌شویم. لذت راه‌پیمایی و کشف راز عمیق جنگل‌های حیرت‌انگیز در منطقه‌ی سردگاه، خاطرات سفر به این جغرافیای وهم‌آلود را در ذهن و فکر ما مانا و ماندگار می‌کند.


اجراهای ییلاق سردگاه - کمپ - شهریور 98

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920/2454 تکمیل
2 روزه
1920/3378/3386 موجود
2 روزه 1400-03-14 1400-03-15
1920/3366/3390 موجود
2.5 روزه 1400-03-13 1400-03-15
1920/3581/3722 موجود
2 روزه 1400-02-02 1400-02-03