باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو شخصی

باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو شخصی


| 2 روزه

در تور کمپینگ باداب سورت و دریاچه‌ی چورت، لذت کمپینگ و شب‌مانی را در اکوکمپ کلوت تجربه می‌کنیم. بازدید از چشمه‌های رنگارنگ و جذاب باداب سورت که از پدیده‌های کم‌نظیر طبیعت زیبای ایران هستند را کنار جنگل‌نوردی و پیاده‌روی کنار دریاچه‌ی حیرت‌انگیز چورت در خاطرات ایران‌گردی‌مان ثبت و ضبط می‌کنیم.


اجراهای باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو شخصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1879/2305 تکمیل
2 روزه