تخت سلیمان و زنجان - هتل سنتی

تخت سلیمان و زنجان - هتل سنتی


| 2.5 روزه

در تور تخت سلیمان برای تماشای جاذبه‌ای ارزشمند به‌نام تخت سلیمان یا آتشکده‌ی آذرگشنسب راهی می‌شویم که در دسته‌ی میراث جهانی یونسکو قرار دارد. در این سفر به تماشای گنبد سلطانیه‌ی زیبا، معبد آناهیتا و دو جاذبه‌ی مخوف دیگر می‌رویم که کمتر به گوشمان خورده‌است؛ زندان دیو یا همان زندان سلیمان و دودکش جن.


اجراهای تخت سلیمان و زنجان - هتل سنتی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1911/2292 تکمیل
2.5 روزه