سرزمین آبشارها - هتل - ون اختصاصی

سرزمین آبشارها - هتل - ون اختصاصی


| 3 روزه

در تور لرستان گذری می‌کنیم به جغرافیای طبیعت باشکوه ایران‌زمین، دشتی از رنگ و طراوت و سرسبزی، سرزمین آبشارها؛ در این سفر به دیدن آبشارهای بیشه، گریت، نوژیان و آب سفید خواهیم رفت و در ادامه به بازدید از قلعه‌ی فلک‌الافلاک، گرداب سنگی، مناره‌ی آجری و درنهایت پل شکسته‌ی شاپوری می‌رویم و خاطره‌ی گذر از سرزمین لرستان را ماندنی خواهیم کرد.


اجراهای سرزمین آبشارها - هتل - ون اختصاصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
410/2220 تکمیل
3 روزه