طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی

طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی


| 3.5 روزه

در تور طبس و کال جنی، گذری خواهیم‌داشت بر کویر مرکزی ایران، شهری باستانی با نام تبس یا همان طبس، در خراسان بزرگ! نامی که کنایه‌ای از فراوانی تب و گرما در این جغرافیای کویری سرسبز است. در منطقه‌ی طبس به دیدار دره‌ی مخوف کال جنی، تنگه‌ی مرتضی‌علی، روستای خرو، طاق‌بند شاه عباسی، روستای ازمیغان، شالیزارهای روستا، باغ گلشن طبس، کویر طبقه، دریاچه‌ی نمک خور و بیابانک و تپه‌های شنی کویر خواهیم رفت.    


اجراهای طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
292/2153 تکمیل
3.5 روزه