کسیلیان رود - اختصاصی

کسیلیان رود - اختصاصی


| 1 روزه

تور یک روزه اختصاصی کسیلیان رود، به صورت خانوادگی یا دوستانه، توسط کلوت برای شما اجرا خواهد شد. در تور یک‌روزه‌ی کسیلیان رود، به منطقه‌ی زیبا و حیرت‌انگیز شیرگاه سفر می‌کنیم. لذت حضور در جنگل و راهپیمایی جنگلی همراه رودخانه‌نوردی در رودخانه‌ی کسیلیان‌رود را در این سفر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و  شنا در حوضچه‌های عمیق و مهیج این نقطه از شیرگاه هیجان جنگل‌نوردی‌مان را چندبرابر می‌کند.


اجراهای کسیلیان رود - اختصاصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
514/2098 تکمیل
1 روزه