بمبئی - اورنگ آباد

بمبئی - اورنگ آباد


| 8 روزه

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و پهنه‌ی سبز و رویایی شهرهای بمبئی و اورنگ تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.     


اجراهای بمبئی - اورنگ آباد

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/2086 تکمیل
8 روزه