دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی

دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی


| 10 روزه

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و پهنه‌ی سبز و رویایی شهرهای دهلی، آگرا، کاجورائو و واراناسی تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.     


اجراهای دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/2083 تکمیل
10 روزه
138/1139/2622 موجود
8 روز 1401-09-18 1401-09-26
138/1139/2624 موجود
8 روز 1401-08-13 1401-08-21
138/1139/2626 موجود
8 روز 1401-07-08 1401-07-16
138/1139/4501 موجود
8 روزه 1401-10-02 1401-10-10