دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی

دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی


| 10 روزه

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و پهنه‌ی سبز و رویایی شهرهای دهلی، آگرا، کاجورائو و واراناسی تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.     


اجراهای دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/2083 تکمیل
10 روزه