خنکای جنگل و رود

خنکای جنگل و رود


| 1 روزه

در تور کسیلیان رود، به منطقه‌ی زیبا و حیرت‌انگیز شیرگاه سفر می‌کنیم. لذت حضور در جنگل و راهپیمایی جنگلی همراه رودخانه‌نوردی در رودخانه‌ی کسیلیان‌رود را در این سفر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و  شنا در حوضچه‌های عمیق و مهیج این نقطه از شیرگاه هیجان جنگل‌نوردی‌مان را چندبرابر می‌کند.


اجراهای خنکای جنگل و رود

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
514/1401/2063 موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04
514/1401/2090 موجود
1 روزه 1398-05-11 1398-05-11
514/2098/2099 موجود
1 روزه 1398-05-18 1398-05-18
514/2098/2100 موجود
1 روزه 1398-05-25 1398-05-25
514/2098/2101 موجود
1 روزه 1398-06-01 1398-06-01