ییلاق سردگاه - کمپ لوکس -اتوبوس VIP

ییلاق سردگاه - کمپ لوکس -اتوبوس VIP


| 2 روزه

در تور ییلاق سردگاه، عازم ییلاقی رویایی و خیال‌انگیز در منجیل می‌شویم. لذت راه‌پیمایی و کشف راز عمیق جنگل‌های حیرت‌انگیز در منطقه‌ی سردگاه، خاطرات سفر به این جغرافیای وهم‌آلود را در ذهن و فکر ما مانا و ماندگار می‌کند.


اجراهای ییلاق سردگاه - کمپ لوکس -اتوبوس VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920/2054 تکمیل
2 روزه
1920/3378/3383 تکمیل
2 روزه 1399-04-19 1399-04-20
1920/3378/3384 موجود
2 روزه 1399-05-17 1399-05-18
1920/3378/3385 موجود
2 روزه 1399-06-08 1399-06-09
1920/3378/3386 موجود
2 روزه 1400-03-14 1400-03-15
1920/3366/3387 موجود
2.5 روزه 1399-04-25 1399-04-27
1920/3366/3388 موجود
2.5 روزه 1399-05-16 1399-05-18
1920/3366/3389 موجود
2.5 روزه 1399-06-07 1399-06-09
1920/3366/3390 موجود
2.5 روزه 1400-03-13 1400-03-15