تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ

تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ


| 1 روزه

تهران به روایت کاشی های هفت رنگ؛ روایتی متفاوت از تاریخ شهر تهران خواهد بود.


اجراهای تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
737/1564/2047 موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21