هوشیمین - هانوی - هالونگ بی

هوشیمین - هانوی - هالونگ بی


| 8 روزه

در تور ویتنام، گشت‌وگذار را در هوشیمین با کلیسای جامع نوتردام سایگون، موزه‌ی جنگ، کاخ ریونیفیکیشن و ساختمان پست و دیدن تونل‌های زیرزمینی به‌جامانده از دوران جنگ، آغاز می‌کنیم. گشت آبی در دلتای مکونگ و خلیج هالونگ‌بی کنار بازدید از میدان بادینه و مقبره‌ی هوشیمینه در هانوی، مهیج‌ترین بخش سفرمان است.


اجراهای هوشیمین - هانوی - هالونگ بی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
145//2036 موجود
8 روزه 1398-06-14 1398-06-24