غواصی-سافاری با خودرو 4 نفره کلوت-سیمین دشت

غواصی-سافاری با خودرو 4 نفره کلوت-سیمین دشت


| 2 روزه

درتور غواصی و اکوسافاری یک هیجان مضاعف را تجربه می‌کنیم. لذت ماجراجویی در یک سفر جذاب اکوسافاری به‌سمت فیروزکوه مقدمه‌ای‌ست برای شروع یک برنامه‌ی مهیج غواصی در گرمای تابستان که شعف و طراوت تابستانه را به ما هدیه می‌دهد. خنکای غواصی بهترین گزینه‌ی فرار از گرما در این فصل داغ و پرشور است.


اجراهای غواصی-سافاری با خودرو 4 نفره کلوت-سیمین دشت

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1827/2000/2033 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11