باکو - هتل چهار ستاره - هوایی

باکو - هتل چهار ستاره - هوایی


| 4روز

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای باکو - هتل چهار ستاره - هوایی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153/1152/2030 موجود
4روز 1398-04-31 1398-05-03
153/1152/2031 موجود
4روز 1398-05-07 1398-05-10