کالپوش تا آبشار لوه - جشنواره تابستان 98

کالپوش تا آبشار لوه - جشنواره تابستان 98


| 2 روزه

در تور کالپوش تا آبشار لوه به دیدن دشت تماشایی کالپوش در روستای حسین‌آباد می‌رویم. بازدید از کاروانسرای میاندشت و مزارع طلایی آفتابگردان مقدمه‌ای خواهد بود برای دیدن آبشار مهیج و زیبای لوه که در دل جنگل‌های هیرکانی جاخوش کرده و هر گردشگر طبیعت‌دوستی را به‌سوی خود می‌کشاند.


اجراهای کالپوش تا آبشار لوه - جشنواره تابستان 98

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1916/2019 تکمیل
2 روزه
1916/2019/1918 موجود
2 روزه 1398-05-24 1398-05-25
1916/1917/1919 موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19