شلماش تا گراوان - جشنواره تابستان 98

شلماش تا گراوان - جشنواره تابستان 98


| 3.5 روزه

در تور شلماش تا گراوان به بازدید از مجموعه‌ای از تماشایی‌ترین جاذبه‌های  طبیعی خواهیم رفت که شروع آن با غار زیبای کرفتو خواهد بود. غار شگفت‌انگیز سهولان، چشمه‌های رنگی گراوان و آبشارهای طبقاتی شلماش مقدمه‌ای برای بازدید از غار خارق‌العاده‌ی کتله‌خور خواهد بود.


اجراهای شلماش تا گراوان - جشنواره تابستان 98

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1902/2016 تکمیل
3.5 روزه
1902//1903 موجود
3.5 روزه 1398-05-17 1398-05-21
1902/1903/1904 موجود
3.5 روزه 1398-05-17 1398-05-20
1902/2016/1905 موجود
3.5 روزه 1398-05-28 1398-05-31
1902/1903/1906 موجود
3.5 روزه 1398-06-18 1398-04-21