شلماش تا گراوان - هتل و خانه محلی - شهریور 98 - گذشته

شلماش تا گراوان - هتل و خانه محلی - شهریور 98 - گذشته


| 3.5 روزه

در تور شلماش تا گراوان به بازدید از مجموعه‌ای از تماشایی‌ترین جاذبه‌های  طبیعی خواهیم رفت که شروع آن با غار زیبای کرفتو خواهد بود. غار شگفت‌انگیز سهولان، چشمه‌های رنگی گراوان و آبشارهای طبقاتی شلماش مقدمه‌ای برای بازدید از غار خارق‌العاده‌ی کتله‌خور خواهد بود.


اجراهای شلماش تا گراوان - هتل و خانه محلی - شهریور 98 - گذشته

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1902/2016 تکمیل
3.5 روزه